Πάροχος ΥΠΑΗΕΣ Simply CLOUD

Υπηρεσίες Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης ΥΠΑΗΕΣ Simply CLOUD

Μοναδικά προνόμια έκδοσης παραστατικών με ΥΠΑΗΕΣ

Απολαύστε τα μοναδικά φορολογικά οφέλη που παρέχει η ΑΑΔΕ στις επιχειρήσεις που εκδίδουν τα παραστατικά των πωλήσεων τους μέσω Παρόχου Ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
  • Ευνοϊκή φορολογία Περιορίζεται κατά δύο έτη ή ένα έτος, κατά περίπτωση, η προβλεπόμενη πενταετία, εντός της οποίας η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προβεί σε έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου.
  • Δαπάνη χρήσης Προσαυξάνεται κατά ποσοστό 100% η δαπάνη για την παραγωγή, διαβίβαση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών τιμολογίων για το πρώτο έτος έκδοσης των παραστατικών πώλησης μέσω ηλεκτρονικής τιμολόγησης, που αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα.
  • Επιστροφή φόρου Ορίζεται σε σαράντα πέντε ημέρες η προθεσμία σχετικά με τα αιτήματα επιστροφής φόρου, τα οποία αφορούν τα φορολογικά έτη, για τα οποία οι εκδότες εφαρμόζουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση.
Δημιουργήστε όμορφα παραστατικά για κάθε χρήση